siarhei-horbach-xJc--frJbuw-unsplash

Kamerapolicy

På Rekarne Plaza AB har vi övervakningskameror uppsatta för att säkerställa säkerheten för våra anställda samt våra gäster. Som en del i vårt säkerhetsarbete finns det uppsatt information om vår kameraövervakning på synliga platser på hotellet för att alla våra gäster ska vara medvetna om att kameraövervakning sker.

Som en privat näringsverksamhet har vi rätt att, som en del i vårt löpande arbete att säkerställa säkerheten för vår verksamhet samt våra gäster och personal, utföra kameraövervakning inom det område som omfattar. Kameraövervakningen omfattar alla områden utom dem som för våra gäster räknas som privata, dvs hotellrum som inte omfattas av icke tillståndspliktig kameraövervakning i enlighet med kameraövervakningslagen. Tillsyns myndighet med koppling till kameraövervakningslagen är Datainspektionen.

Kameraövervakningen sker inom ramen för Rekarne Plazas verksamhet och hanteras enbart av Rekarne Plaza och ingen extern part. Informationen, bild samt ljud, från våra övervakningskameror lagras under 30 dagar på hotellets egna servrar och når därmed inte någon extern part. Efter 30 dagar raderas bild och ljud som upptagits av övervakningskamerorna.

Genom informationsskyltar på hotellet framgår det hur och vart man kan kontakta hotellet för att få mer information om hur informationen som vår kameraövervakning genererar hanteras för att säkerställa integriteten hos våra gäster.

För att läsa mer om vår integritetspolicy gå till www.plazahotel.nu/gdpr där återfinns information om hur man går tillväga för att få information om uppgifter som kan betraktas som personuppgifter och hur dessa kan tas bort från lagring innan de tas bort efter 30 dagar.

Då våra anställda omfattas av kameraövervakningen är detta hanterat inom ramen för facklig förhandling samt medbestämmande lagen.

I händelse av förekomst av misstanke om brott kommer information från övervakningskameror att överlämnas till polis i det fall en begäran görs.